Samenwerkingen

StudieSucces werkt met verschillende organisaties samen.

JUMP Trainingen

Jump is de opleider voor medewerkers in de kinderopvang. Jump Trainingen heeft alles onder één dak: van de benodigde trainingen, zoals de EHBO tot trainingen in persoonlijke ontwikkeling, zoals een training in logboeken schrijven. Jump ontzorgt de organisaties  van de aanmelding voor een opleiding tot het uitreiken van het diploma of certificaat. Hierin staat een persoonlijke benadering altijd voorop.

StudieSucces verzorgt voor Jump de trainingen in: 'gesprekken voeren', 'spreken', 'luisteren' en 'lezen' op 3F niveau.

Bezoek de website van JUMP Trainingen.

JUMP trainingen

EduPsy

EduPsy bevindt zich in hetzelfde pand en op dezelfde verdieping als StudieSucces. In een mensenleven kunnen zich vroeg of laat problemen voordoen die iemand boven het hoofd groeien. Of het nu gaat om (psychische) problemen, traumatische ervaringen, zorgen om een familielid, rouw of spanningen in een gezin. Therapie kan in veel situaties zinvol zijn. Binnen EduPsy richt zich op een breed scala aan problemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 26 jaar). EduPsy biedt individuele therapie, traumabehandeling, gezinstherapie, ouderbegeleiding/ mediatietherapie en e-health behandeling. Het doel van de behandelingen is om de klachten te verminderen en / of om de klachten hanteerbaar te maken. Dit is voor StudieSucces een enorme meerwaarde, omdat het laagdrempelig overleg mogelijk maakt, wanneer wij zien dat er meer nodig is dan alleen studiebegeleiding om een leerling verder te helpen op de weg naar succes en visa versa. Natuurlijk vindt dit overleg alleen plaats met goedkeuring van ouder(s) en leerling. We hebben in samenwerking met elkaar al meerdere leerlingen weer op de goede weg geholpen.

Bezoek de website van https://www.edupsy.nl/

EduPsy bevindt zich in hetzelfde pand en op dezelfde verdieping als StudieSucces

Athena

Als een kind niet goed leert lezen, spellen of rekenen kan het problemen ondervinden tijdens zijn schoolloopbaan. Het is daarom belangrijk dat de problemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd. Athena is de orthopedagogenpraktijk van Simone Verhoeven en is gespeculeerd in dyslexieonderzoek en -behandeling. Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen. Simone heeft met haar praktijk al veel van onze leerlingen geholpen.

Bezoek de website op https://athenaweb.nl

Athena