Training & taaltoets 3F

Serieus werk maken van het taalniveau van pedagogisch medewerkers is zowel in het belang van het kind als in het belang van de pedagogisch medewerkers. Taalvaardige pedagogisch medewerkers zijn beter in staat om kinderen te ondersteunen bij hun Nederlandse taalontwikkeling. Bovendien hebben pedagogisch medewerkers meer werkplezier wanneer ze goed kunnen aansluiten op de taalontwikkeling van het kind.

Resultaat

Pedagogisch medewerkers die kennis hebben van correct taalgebruik en dit ook bewust toepassen op de groep, in het contact naar ouders en tijdens werkoverleggen. StudieSucces biedt taaltrainingen aan om medewerkers voor te bereiden op de taaltoets. Daarnaast neemt StudieSucces de taaltoets op 3F niveau af. Wanneer de medewerker geslaagd is, ontvang de medewerker en de leidinggevende een (deel)certificaat.

Inhoud
De taaltoets 3F voor IKK medewerkers bestaat uit de onderdelen:

  • Gesprekken voeren
  • Spreken
  • Luisteren

De taaltoets 3F voor VVE medewerkers bevat de volgende onderdelen:

  • Gesprekken voeren
  • Spreken
  • Luisteren
  • Lezen

Voor ieder onderdeel bestaat een aparte toets.

Ervarend leren

Deze taaltoets 3F is ontwikkeld in samenwerking met deskundigen op het gebied van kinderopvang. De teksten, vragen en opdrachten hebben alle betrekking op het werkveld van de pedagogisch medewerker. In de taaltraining wordt er gebruik gemaakt van herkenbare situaties, zodat de pedagogisch medewerker niet alleen de taalvaardigheid oefent, maar ook direct herkenning ervaart voor de toepasbaarheid van deze vaardigheid in de praktijk.

Kwalificatie

Wanneer alle benodigde onderdelen zijn behaald, ontvangt de kandidaat een certificaat. Wanneer één of meerdere onderdelen onvoldoende zijn gemaakt, dan krijgt de kandidaat inzage in het niet behaalde onderdeel en dan bespreken wij dit onderdeel met de kandidaat individueel na. Hierna wordt het herexamen ingepland. Een kandidaat kan ook in één onderdeel de training volgen en/ of examen doen. De kandidaat ontvangt in dit geval een apart certificaat over dat deelonderwerp.

Gecertificeerd examen

In oktober 2020 zijn wij door Hobéon gecertificeerd als bevoegd toetsafnemer voor de taaltoets op 3F niveau. Het examen Nederlands 3F met daarin de onderdelen: gesprekken voeren, spreken, luisteren, lezen, schrijven en taalverzorging, is door Hobéon gecertificeerd als een valide exameninstrument.

De taaltraining taaltoets 3F

Naast het afnemen van examens, verzorgen wij ook taaltrainingen. De taaltraining 3F is speciaal opgezet voor pedagogisch medewerkers die zich optimaal willen voorbereiden op de taaltoets 3F. In de taaltraining behandelen wij alle onderdelen die in de gewenste taaltoets aan bod komen. Voor de IKK zijn dat: spreken, gesprekken voeren en luisteren en voor medewerkers in de voor- en vroegschoolse opvang zijn dat spreken, gesprekken voeren, luisteren en lezen.

Data en tijden

De data voor de taaltraining en voor de taaltoets worden in overleg afgestemd. Een training in company is ook mogelijk.

Duur van de training en het examen

De training voor IKK-medewerkers bevat 2 sessies van 2 uur. De training voor VVE-medewerkers bevat 2 sessies van 2 uur en drie kwartier.
Het examen duurt 1 keer 2 uur en een kwartier voor IKK- en 1 keer 3 uur voor VVE medewerkers.

Tarieven 2024

Taaltoets 3F IKK                                                                             €217,25 per deelnemer
Bevat de onderdelen: gesprekken voeren, spreken en luisteren.

Taaltoets 3F VVE                                                                            €246,40 per deelnemer
Bevat de onderdelen: gesprekken voeren, spreken, luisteren en lezen.

Taaltoets 3F per onderdeel                                                            €113,30 per deelnemer
Bevat één van de volgende onderdelen: lezen, spreken, gesprekken voeren, luisteren, taalvaardigheid of schrijven.

Taaltoetstraining en taaltoets 3F IKK                                                €420,20 per deelnemer
Bevat de onderdelen: gesprekken voeren, spreken en luisteren. Inclusief taaltoets en waar nodig één herkansing.

Taaltoetstraining en taaltoets 3F VVE                                          €471,90 per deelnemer                 
Training in de onderdelen: gesprekken voeren, spreken, luisteren en lezen. Inclusief taaltoets en waar nodig één herkansing.

Taaltoetstraining en taaltoets 3F per onderdeel                         €159,50 per deelnemer
Training in één van de volgende onderdelen: lezen, spreken, gesprekken voeren, luisteren, taalvaardigheid of schrijven. Inclusief de taaltoets op het gekozen onderdeel.

Kosteloos annuleren kan tot 10 dagen voor aanvang en de prijzen zijn exclusief BTW.

Locatie

StudieSucces, Rustenburgerweg 91, Heerhugowaard

Inschrijven

Om in te schrijven kunt u contact met ons opnemen via: trainingen@studiesucces.nl of 072-5316475. Mocht u vragen of specifieke wensen hebben, dan horen wij dat natuurlijk ook graag.

Lees hier de Algemene voorwaarden van de Taaltoets